Distress Тамганы Өнгө

Дистрэсс Инк (Тамганы Өнгө)

Tim Holtz-н бүтээсэн Distress Inks бол хүчил агуулаагүй, хор нөлөөгүй, өнгөө алдаж ганддаггүй, усан суурьтай тамганы өнгө юм.

Distress Inks-р олон янзын урлалд хуучирч элэгдсэн эффект оруулахад нэн тохиромжтой.

Тамганы өнгүүдийг цаас, фото зураг, болон чимэглэлийн материал дээр маш бодитой хуучирсан харагддаг байхаар бүтээсэн.

  • Хүчил агуулаагүй
  • Хор нөлөөгүй
  • Өнгөө алдаж гандахгүй

Энэ бүтээгдэхүүний талаар асуулт, хариулт

Холбоотой бүтээгдэхүүн

Танд сонирхуулах өөр урлал