Ink Effects

Инк Эффектс (Бэхэн Будаг)

Ink Effects бол даавуун дээр зураг буулгадаг бэх бөгөөд буулгасан дүрс даавуу руу зөөлөн, уян хатан, угаахад арилахгүй болж буудаг. Энгийн бичгийн цаасан дээр дүрсээ будаад, гэгээлэг өнгийн хувцас, эсвэл гэр чимэглэлийн даавуун дээр үүнийгээ тавьж, дээрээс нь индүүдээд л буулгана.

Энэ бүтээгдэхүүний талаар асуулт, хариулт

Холбоотой бүтээгдэхүүн

Танд сонирхуулах өөр урлал