Quilling Paper

Күйлин Пэпэр (Хуйлмалын Цаас)

Паплин цаас бол цаасан хуйлмал хийхэд нэн тохиромжтой, сайн чанарын цаас юм.
1.5мм, 3мм, 5мм гэсэн 3 янзын өргөний сонголттой юм.
Ердийн цаас нь уутандаа 57см-н урттай, 50 ширхэг туузан цаастай бөгөөд 65 өнгөний сонголттой. Цаасны өргөн бүрд ижил өнгөний сонголттой тул та хүсснээрээ урлалдаа зориулж өнгөнүүдээ хольж сонгох боломжтой.

Сувдлаг цаас:

Сувдлаг цаас уутандаа 50 ширхэгтэй, 3мм-н өргөн, 62см-н урттай бөгөөд 19 өнгөний сонголттой. Тус цаас таны урлалын чанарыг нэмэгдүүлэх болно.

Уусалттай цаас:

Уусалттай цаас дунд хэсэгтэй тод, 2 үзүүр рүүгээ уусч бүдгэрсэн өнгөтэй. Та үүгээр хуйлмалаа онцгой эффекттэй болгох боломжтой. Уутандаа 50 ширхэгтэй, 3мм-н өргөнтэй бөгөөд 31см-н урттай болно. Нийт 11 өнгөний сонголт бий.

2 талдаа өөр өнгөтэй цаас:

Энэ цаасны нэг тал нь тод, нөгөө тал нь бүдэг өнгөтэй байдаг. Уутандаа 3 мм-н өргөн, 31 см-н урттай 50 ширхэг туузан цаас багтаасан. Нийт 7 өнгөний сонголттой.

Энэ бүтээгдэхүүний талаар асуулт, хариулт

Холбоотой бүтээгдэхүүн

Танд сонирхуулах өөр урлал