Staining and Antiquing Medium

Толбо үүсгэгч болон эртний хуучин харагдуулдаг Мидиум

REMEMBER create a project-product TAXONOMY for this new product.

Make the slug the permalink name on this page.

Энэ мидиум нь ямар ч өнгөтэй модны толбо хийхэд ашиглагдана. Акрилан будаг болон мидиумыг эн тэнцүү хэмжээтэй хольж боловсруулаагүй модонд хэрэглэнэ. Мөн үүнийг ижилхэн аргаар эртний хуучин эдлэл мэт харагдуулах зорилгоор урлалдаа ашиглаж болно.

Энэ бүтээгдэхүүний талаар асуулт, хариулт

Холбоотой бүтээгдэхүүн

Танд сонирхуулах өөр урлал